Social Icons

twitterfacebookgoogle pluslinkedinrss feedemail

English Francais Auf Deutsch På svenska

luni, 25 iunie 2012

Mânăstirea Kato Xenia l-a vindecat pe fiul meu


 (Română) Grecia, tărâm de basm, tărâm de vis. Splendoare cu frunţi montane sprijinite de cer şi duium de ţărmuri scăldate în raze de aur şi bântuite de valuri cu irizări de perlă, albastre-turcoaz. Pe malurile Golfului Pagastic palpită oraşul Volos, iar la vreo 50 de kilometri depărtare se ridică semeaţa Mânăstire Kato Xenia. Ansamblul monahal impresionează atât ca formă de construcţie, cât şi prin starea de bine, de pace şi bucurie pe care o trezeşte. Totul e tăcere şi farmec, mângâiere divină. Măicuţele te îmbie cu rahat proaspăt bogat în arome, pâine de casă rumenă şi înmiresmată. Mânăstirea Kato Panagia Xenia, care, în traducere, înseamnă Biserica de Jos a Preasfintei Fecioare Străine, te întâmpină cu tot ce are mai de preţ: o icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni, ajunsă în mod miraculos în mânăstire şi total străină artei greceşti, numită tocmai de aceea Străina (Xenia), şi Cinstitul Brâu al Maicii Domnului una din cele mai valoroase relicve creştine. M-am rugat fierbinte, atingând acoperământul relicvei sfinte, una din puţinele amintiri fără de preţ care ne-au rămas direct de la Măicuţa Domnului. Brâul a fost ţesut chiar de Sfânta Fecioară din păr de cămilă şi se spune că ar fi fost dat Apostolului Toma, care nu a fost prezent la punerea ei în mormânt, ca dovadă a învierii şi înălţării sale la cer. M-a tulburat profund vecinătatea unui lucru atins de mama lui Iisus Hristos şi am simţit cerul şi împlinirea sufletească mai aproape ca niciodată. Am plecat cu sentimentul că am urcat un munte cu creştetul ce străpunge norii şi m-am eliberat de griji şi de nevoi. Pe drum, am primit panglici albastre atinse chiar de Cinstitul Brâu, pe care maica stareţă a avut bunătatea să ni le ofere cadou. Fiul meu, care răcise pe feribot, s-a vindecat miraculos, după ce i-am pus una din panglici la încheietura mâinii.

Povestea Brâului Maicii Domnului, care învinge bolile şi aduce prunci

De la Sfântul apostol Toma, Brâul Maicii Domnului a ajuns în Capadoccia, de unde a fost dus la Ierusalim de împăratul Teodosie cel Mare, unde a stat până în secolul al IV-lea. În anul 395, Ar­cadie, fiul împăratului Teodosie cel Mare, aduce Cins­titul Brâu al Maicii Domnului la Constan­tinopol. În secolul al X-lea, Brâul a fost îmbrăcat în aur de împărăteasa Zoe, soţia lui Leon cel Înţelept, drept mul­ţumire pentru miracolul de a o fi scăpat de un duh necurat. Ea l-a reaşezat în racla daruită de imparatul Arcadie, eveniment pomenit în calendarul ortodox la 31 august. În secolul al XIII-lea, trimişii regelui bulgar Ioniţă Caloian au luat Brâul de la Constantinopol, acesta fiind dăruit de cneazul sârb Lazăr, în secolul al XIV-lea, Mânăstirii Vatoped  din Sfântul Munte Athos. O altă variantă ar fi că Brâul ar fi fost dăruit mânăstirii de  împăratul bizantin Ioan Cantacuzino. Racla de argint în care se păstrează la Vatoped a fost confecţionată în secolul al XVIII-lea în Ţara Românească. În raclă se păstrează numai o parte din Brâu, pentru că alte două părţi ale acestuia au fost dăruite, în anul 1522, Mânăstirii de maici Kato Xenia. Sfântul Brâu al Maicii Domnului a fost adus aici în 1552 de la Muntele Athos pentru a stopa o epidemie de lepră. Istoria atestă că populaţia a fost îndată vindecată. În mânăstire se mai află o icoană miraculoasă a Sfintei Fecioare, a cărei origine rămâne necunoscută. Icoana a fost numită ”Xenia”, sau ”Străina”, pentru că era străină de loc.
 De-a lungul vremii, Brâul Maicii Domnului a vindecat nenumăraţi bolnavi, în special chinuiţi de cancer, şi a ajutat să nască nenumătare femei care nu puteau avea copii. Minunile s-au produs după ce aceştia au purtat panglici care au fost atinse de racla în care se păstrează Brâul Maicii Domnului.
DACĂ AŢI AVUT BUCURIA SĂ FIŢI MARTORI LA ALTE VINDECĂRI MIRACULOASE LA MÂNĂSTIREA KATO XENIA, SCRIEŢI-NE!
(English) Greece, land of fairytale, wonderland. On the banks of the Pagastic Gulf lays the city of Volos, and at about 50 miles away lays the monastery Kato Xenia. The monastery is impressive both as a form of construction and for the blessing well-being that spreads towards everyone. Everything is quiet and charming, divine comfort. Nuns give you fresh Turkish delights and flavorful and homemade bread. The Kato Panagia Xenia monastery, which in translation means The Stranger, Blessed Virgin Church from Beyond, offers everyone its most precious item such as an Icon of Our Lady miraculous, that miraculously reached the monastery, completely different from Greek art.Therefore it was called The Stranger (Xenia), and a belt of The Virgin, its most valuable Christian relics. I prayed fervently, touching holy relic shrine, one of the few souvenirs priceless inherited directly from the Virgin Mary. The belt was made by Our Lady herself of camel hair and is said to have been given to the Apostle Thomas, who was not present at her funeral, as proof of his resurrection and ascension to heaven. I was deeply  thrilled near the relic touched by Mother of Jesus Christ herself and felt myself closer to heaven and spiritual fulfillment than ever. I got a blue ribbon that was touched to the holy belt from Reverend Mother which was given to me as a gift. My son, which had got the flu on the ferry, was miraculously cured after I put the ribbon on his wrist.The Cincture of The Virgin Mary Story, the belt that defeats diseases and brings babies to the worldFrom St. Thomas, The Cincture of The Virgin reached Capadoccia, from where it was taken to Jerusalem by Emperor Theodosius the Great, where it remained until the fourth century. In 395, Arcadius, son of Emperor Theodosius the Great, brings The holy Cincture to Constantinople. During the tenth century, it was wrapped in gold by Empress Zoe, wife of Leo the Wise, as a gratitude for the miracle of saving her from an evil spirit. She put it in a shrine offered by Emperor Arcadius. In the thirteenth century, the Bulgarian King, Ionita Caloian, took The Cincture from Constantinople. Later, the belt was given by the Serbian Prince Lazar to the Monastery  Vatoped of Mount Athos. According to other sources the Cincture was given to the Monastery Vatoped by the Byzantine Emperor John Cantacuzino. The Silver Shrine that contains the holy belt was made in Wallachia in the eighteenth century. The reliquary keeps only a part of the Cincture, because other two parts were given, in 1522, to Kato Xenia Monastery. During decades, the holy belt cured a huge number of sick people, especially afflicted by cancer, and helped many barren women to bring children to the world. Miracles occurred after they wore ribbons that were touched to the holy Girdle of the Virgin.


(Français) Grèce, terre de contes de fée. La splendeur des montagnes qui languisses après le ciel, la beauté des rivages baignés de rayons d'or et vagues bleues turquoises. Tout près de la ville Volos, sur les rives du golfe Pagastic, se dresse majestueux Le Monastère Kato Xenia. Le couvent est impressionnant à la fois pour la forme du bâtiment et pour le bien-être, la paix et la joie qu'on ressent autour des ses murs. Tout est calme et charmant, infini apaisement divin. Les religieuses nous ont offert loukoum fraîche, riche en saveurs, du pain fait maison plein d' arômes. La Monastère Kato Panagia Xenia, qui signifie  - en traduction Mot à Mot - Le Monastère Sainte Vierge Bas L' Étrangère, accueille les visiteurs avec deux des souvenirs rares hérités directement de La Mère de Jésus- Christ: une icône de la Vierge qui fait des miracles, miraculeusement arrivée au monastère, totalment  étrangère de l'art grecque (par conséquent, cela a été appelée L‘Étrangère, Xenia), et La Ceinture de La Vierge Marie, une des plus précieuses reliques chrétiennes. J'ai prié avec ferveur, en touchant la relique sacrée. La Ceinture a été tissée de poil de chameau par La Vierge Marie-même et on dit que cela a été donnée à l'apôtre Thomas, qui n'était pas présent quand Elle a été mise dans la tombe, comme preuve de sa résurrection et son ascension au ciel. J‘étais profondément ravi de toucher quelque chose qui a été touché par La Mère de Jésus-Christ et je me sentais plus proche du ciel et de l‘accomplissement spirituel que jamais. Je suis parti avec le sentiment que j'ai grimpé une montagne qui perce les nuages et je me suis senti libéré de soins et des besoins. J‘ai reçu un ruban bleu, qu'il eût été touché de La Ceinture sacrée, de la révérende mère, qui a eu la bonté de nous en donner comme cadeau. Mon fils, qui avait pris froid sur le ferry, a été  miraculeusement guéri après je lui ai mis le ruban sur le poignet.
De Saint Thomas, La Ceinture sacrée est arrivée à Cappadoce et puis a été emmenée à Jérusalem par l'empereur Théodose le Grand, où a resté jusqu'au quatrième siècle. En 395, Arcade, fils de l'empereur Théodose le Grand, a apporté La Ceinture de la Vierge Marie à Constantinople. Au dixième siècle, l'impératrice Zoé, l‘épouse de Léon le Sage, a couvert La Ceinture en or, en signe de gratitude parce que cela l‘a débarrassé d'un esprit impur. Au XIIIème siècle, les émissaires du roi bulgare Ionita Caloian ont pris La Ceinture de Constantinople. La relique a été donnée par le prince serbe Lazar au monastère de Vatopéd du Mont Athos au XIVème siècle. D‘autres sources soutiennent que La Ceinture de La Vierge  a été donné au monastère par l'empereur byzantin Jean Cantacuzino. Le reliquaire d‘ argent dans lequel a été mise en XVIIIème siècle avait été confectionné en
Valachie. À Vatoped est conservé qu'une partie de La Ceinture, parce que deux autres parties ont été donnés en 1522 au couvent Kato Xenia. Au fil du temps, d'innombrables malades, surtout des personnes atteintes de cancer, ont été guéris par la relique sacrée, qui a aidé beaucoup des femmes infertiles apporter des enfants au monde. Les miracles ont survenus après que les gens ont porté des rubans qui ont été touchées de le reliquaire où il y a La Ceinture de la Vierge.
(Deutsch) Griechenland, das Land der Märchen, ein Wunderland. Am Ufer des Golfs von Pagastic liegt die Stadt Volos, und bei etwa 50 Meilen entfernt liegt das Kloster Kato Xenia. Das Kloster beeindrückt  als Form und sowie als Bau-und für das Gefühl des Wohlbefindens, dass sie gegenüber allen spürt. Alles ist ruhig und charmant. Nonnen geben Ihnen frische türkische Köstlichkeiten und schmackhaften und selbstgebackenen Brot. Die Kato Panagia Xenia Kloster, das in Übersetzung Die Fremde bedeutet , bietet uns seine kostbarste Stück und nähmlich eine Ikone der Gottesmutter die auf wundersame Weise im Kloster ereicht, ganz anders als griechische art. Deswegen hieß es Die Fremde (Xenia) und ein Gürtel der Jungfrau Maria ist einer der wertvollsten christlichen Reliquien.Ich betete viel, indem ich die heilige Reliquie anfasste, einer der wenigen unbezahlbaren Souvenirs direkt von der Jungfrau Maria geerbt. Das Band wurde von der Muttergottes selbst aus Kamelhaar gemacht und soll an den Apostel Thomas gegeben, der nicht auf ihrer Beerdigung anwesend war und wurde als Beweis für seine Auferstehung und Himmelfahrt gegeben. Ich war tief bewegt in der Nähe der Reliquie von Mutter von Jesus Christus und fühlte mich dem Himmel und der spirituellen Erfüllung näher als je zuvor. Ich bekam ein blaues Band als Geschenk, das zu den heiligen Gürtel von der Ehrwürdige Mutter berührt wurde. Mein Sohn, der auf der Fähre erkältet wurde, wurde auf wundersame Weise geheilt, nachdem ich die Band an seinem Handgelenk legte.Die Umgürtelung der Jungfrau Maria- die Story von dem Gürtel, die Krankheiten besiegt und bringt Babys zur WeltVon St. Thomas, die Umgürtelung der Jungfrau Maria erreichte Capadoccia, von wo es nach Jerusalem von Kaiser Theodosius dem Großen gebracht wurde und wo es bis zum vierten Jahrhundert blieb . In 395, bringt Arcadius, Sohn von Kaiser Theodosius dem Großen, Der heilige Umgürtelung nach Konstantinopel. Während des zehnten Jahrhunderts, wurde es in Gold eingepackt nach Befehl der Empress Zoe, die Ehefrau von Leo dem Weisen, als Danke für das Wunder ihrer Rettung  von einem bösen Geist. Sie legte es in einer von Arcadius geschenkte Relique. Im dreizehnten Jahrhundert nahm der bulgarische König, Ionita Caloian, Die Umgürtelung aus Konstantinopel. Später wurde das Band von der serbischen Fürsten Lazar, um das Kloster auf dem Berg Athos Vatoped gegeben. Nach anderen Quellen, die Umgürtelung wurde an das Kloster Vatoped durch den byzantinischen Kaiser Johannes Cantacuzino gegeben. Die silberne Relique, die der heilige Gürtel enthält, wurde in der Walachei im achtzehnten Jahrhundert hergestellt. Das Reliquiar hält nur ein Teil der Umgürtelung, weil die beiden anderen Teile in 1522, an das Kloster Kato Xenia gegeben wurden. Während Jahrzehnten hat die heilige Gürtel viele kranke Menschen geheilt insbesondere die die von Krebs erkrankten litten, und half viele unfruchtbare Frauen, Kinder zur Welt zu bringen.Wunder geschahen, nachdem sie Bänder, die zu den heiligen Gürtel der Jungfrau berührt wurden trug.


(Svenska) Grekland, landet av sagor ett sagoland. På stranden av viken Pagastic ligger staden Volos, och ca 50 miles bort därifrån ligger klostret Kato Xenia. Klostret imponerar liksom form och konstruktion och för känslan av välbefinnande som det förmedlar till alla.  Allt är tyst och charmant. Nunnor ger dig färska och läckra turkiska delikatesser och hembakat bröd.  Kato Panagia Xenia kloster, vilket betyder i översättning „Främlingen” ger oss dess mest värdefulla stycke och nämligen en ikon av Guds Moder som nådde fram mirakulöst i klostret, med kännetecken av helt annorlunda än grekisk konst. Det är därför det hette Främlingen (Xenia) och ett bälte av Jungfru Maria är en av de mest värdefulla kristna reliker. Ich bad mycket genom att röra den heliga reliken, en av de få ovärderliga souvenirer ärvda direkt från Jungfru Maria. Bandet  gjordes av Guds Moder själv av kamelhår och skulle ges till aposteln Tomas, som inte var närvarande vid hennes begravning och skulle ges som bevis på hennes uppståndelse och himmelsfärd. Jag blev djupt rörd i närheten av reliken från Moder Jesus Kristus och kände mig närmare än någonsin tidigare till himlen och till det andliga uppfyllelset.  Jag fick ett blått band som en gåva av abbedisan som rörde det till Jungfru Marias heliga Gördel.  Min son, som var förkyld på färjan, blev mirakulöst botad, efter att ha sett bandet på hans handled.  Jungru Marias Gördel - historien om bandet som besegrar sjukdomen och ger barn i världen.  Från St Thomas nådde Jungfru Marias Gördel fram till Capadoccia, varifrån den hämtades till Jerusalem av kejsar Theodosius den Store, och stannade där tills det fjärde århundradet. I 395 Arcadius, son till kejsar Theodosius den Store hämtar Gördeln  till Konstantinopel. Under det tionde århundradet Gördeln insvepades i guld på orden av kejsarinnan Zoe, hustru till Leo den Vise, som ett tack för det mirakel som räddade henne från en ond ande. Hon lade den i en relik som skänktes av Arcadius. I det trettonde århundradet  den bulgariska kungen, Ionita Caloian tog Gördeln från Konstantinopel. Senare blev bandet hämtat av den serbiska prins Lazar,till klostret Vatoped på berget Athos. Enligt andra källor, Gördeln gavs till klostret Vatoped av den bysantinske kejsaren Johannes Cantacuzino.  Silverreliken som innehåller den heliga gördeln producerades i Valakiet på artonhundratalet. Reliken innehåller bara en del av Gördeln, eftersom de andra två delarna ges i 1522 till klostret Kato Xenia. Under decennier botade den heliga Gördel många sjuka människor inte minst de sjuka som led av cancer och hjälpt många infertila kvinnor för att få födda barn.Mirakel hände sedan de bar band som har berörts med det heliga Gördeln.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Adăugaţi un comentariu/Add a comment

 

StatisticiDisplay Pagerank

Totalul afisarilor de pagina

Intraţi în comunitatea Minuni Mistere

Pentru a primi update-uri daţi click pe butonul de like de mai sus!

Votati-ne

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...